TimeService

BEDRIFTS O-LØP 2017

Bedriftsidretten Aust-Agder
24 apr 2017
12
175

Hisøy skole

28 aug 2017 - Se resultater

Parkering og samlingsplass ved Hisøy skole. Kartet har målestokk 1:5000.

Terrenget er småkupert og har mange stier.