Forside Vilkår TimeService Salgsbetingelser

TimeService Salgsbetingelser

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Operatør av TimeService er Jarle Mjåsund WovenObjects.
Adresse:  Skogstjerneveien 13, 4823 Nedenes.
Kontakt: support@timeservice.no / 41921121,
Org nr: 886747012

Arrangør er den parten som er ansvarlig for arrangementet og som til syvende og sist mottar din betaling. TimeService formidler betaling for flere ulike arrangører.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle gebyrer, avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som arrangør før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Betalingen
Ved bestilling vil kort/Vipps blir belastet samme dag.

5. Levering
TimeService formidler betaling for påmelding til arrangement og har således ikke noe produkt å levere. Det er arrangøren som leverer produktet i form av et arrangement. Hvis arrangementet avlyses vil innbetalingen refunderes hvis ikke annet er opplyst av arrangør. Betalingsgebyret refunderes ikke.

6. Angrerett/retur
Påmelding kan kanselleres inntil 24 timer før arrangementet starter hvis ikke annet er oppgitt av arrangør. Innbetalingen vil da bli refundert. Betalingsgebyret refunderes ikke.

7. Reklamasjonshåntering
Reklamasjon på arrangementet må rettes til aktuelle arrangør.

8. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er operatør. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan operatør, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at operatør og arrangør skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at operatør skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

9. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500  eller www.forbrukerradet.no.

Spesifikke betingelser gjelder for